Samen in beweging


Go to content

Uitgangspunten

Samen in beweging


Uitgangspunten bij ‘SaMEn in Beweging’ zijn:

 • Een onderscheidend effectief traject
 • Integratief
 • Geweldloosheid, respect voor en vertrouwen in elkaar
 • Isolement verbreken en sociale contacten opbouwen
 • Een ervaringsgericht traject waarbij het accent ligt op: bewustwording, denken, voelen en handelen
 • Werken in het tempo van het kind/ de jongere, uitgaande van waar het kind/ de jongere is. Rekening houdend met de behoefte van de deelnemer
 • In verbondenheid met de natuur
 • Versterken van zelfstandige functioneren
 • Stimuleren en versterken van de sociaal- emotionele vaardigheden
 • Programma wordt ondersteund en onderbouwd door de laatste wetenschappelijke inzichten
 • Aansluiting op dagelijks functioneren
 • Individuele begeleiding binnen de groep
 • Gebruik maken van media (Hyves, mail, website, sms)
 • Uitgaan van mogelijkheden en kansen
 • Positieve ervaringen opdoen met bewegen
 • Versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen
 • Ontdekken en uitbouwen van (verborgen) kwaliteiten en talenten
 • Ieder kind/ jongere is uniek. En heeft eigen unieke oplossingen
 • Niet het kind is het probleem (of de ouders of het systeem), maar het probleem is het probleem
 • Kleine veranderingen in de dagelijkse routine, kunnen grote verschillen te weeg brengen
 • Achter elk gedrag zit een positieve intentie

Back to content | Back to main menu