Samen in beweging


Go to content

Voor wie?

Samen in beweging


Voor wie

‘SaMEn in Beweging’ is een programma speciaal ontwikkeld voor: kinderen (ook in de basisschoolleeftijd), jongeren en jongvolwassenen met ME/CVS en of Fibromyalgie.

Omdat ieder mens, jong of oud, uniek is en de vorm waarin ME/CVS zich openbaart en dus bij iedereen ook anders is, is het belangrijk te weten dat de invulling van het programma afhangt van de individuele draagkracht en de daarmee in verband staande draaglast.

Mocht het, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk zijn om deel te nemen aan de twaalf sessies (te intensief/bedlegerig/reistijd/ locatie/allergie etc.) neemt u dan contact met ons op om alternatieven te bespreken.


Back to content | Back to main menu